abc

Sản xuất giấy bạc

Hiện nay, nhu cầu sử dụng giấy bạc trong đóng gói thực phẩm và thuốc lá ngày càng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiểu được nhu cầu trên, In Trường Xuân đã đầu tư dây truyền sản xuất giấy bạc trơn và giấy bạc cán vân, nhuộm màu theo yêu cầu. Nguyên liệu giấy được chúng tôi nhập khẩu trực tiếp của Nhật có chứng chỉ an toàn vệ sinh thực phẩm do tổ chức SGS toàn cầu chứng nhận đáp ứng nhu cầu khắt khe nhất của thị trường đóng gói thực phẩm.

                                         

GIẤY BẠC TRƠN

 

GIÁY BẠC

 

GIẤY BẠC (MÀU VÀNG 20K) 

 

GIẤY BẠC CÁN VÂN 

 

GIẤY BẠC (MÀU VÀNG 24K) CÁN VÂN

   
   Công nghệ ghép màng hiện đại

Hình ảnh tiêu biểu